Privacy policy

Privacy Vereniging van scoliosepatiënten respecteert de privacy van de bezoekers van de websites www.scoliose.nl en www.scoliose4you.nl. De informatie die door Vereniging van scoliosepatiënten tijdens het gebruik van deze websites wordt verzameld, wordt door Vereniging van scoliosepatiënten aangewend voor de evaluatie en verdere ontwikkeling van deze websites. Alle verzamelde informatie met betrekking tot een bezoek aan deze websites wordt anoniem geregistreerd en is niet te herleiden naar een (natuurlijk) persoon. Indien er persoonsgebonden informatie geregistreerd wordt, zal dit uitsluitend gebeuren na expliciete toestemming van de bezoeker. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van het verzamelen van die persoonsgegevens, waaronder - doch niet uitsluitend - begrepen marketingdoeleinden. Indien u geen informatie meer van Vereniging van scoliosepatiënten wenst te ontvangen, kunt u zich te allen tijde afmelden door Vereniging van scoliosepatiënten een e-mail te sturen (webmaster@scoliose.nl).

De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Powered by nopCommerce